Phantosys Case Study

Phantosys Case Study

หลังจากเราได้แนะนำผลิตภัณฑ์ชื่อดังอย่าง phantosys ให้กับทุกคนได้รู้จักกันแล้วกับความสามารถของความเป็น IDV(Intelligent Desktop Virtualization) ที่จะช่วยเหลือและตอบสนองทุกๆความต้องการของผู้ใช้งาน และเพราะเหตุนี้เองทำให้หลากหลายหน่วยงาน หลากหลายประเทศมอบความไว้วางใจเลือกใช้ phantosys ในการดูแลระบบขององค์กร ซึ่งก็สร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขาเป็นยิ่งนัก

Tochigi Prefecture General Education Center

ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพของประชาชน ในการปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหา และการวิจัย

ปัจจัยผลักดันการซื้อ: ความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องอบรมมีปริมาณมากขึ้น

ขนาดของการใช้งาน: ห้องขนาด 36/1

Main type of AP: ความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องอบรมที่มีปริมาณมากขึ้น อย่างที่ทราบกันทั่วไปว่าการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดโทะชิงิประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะมีการติดตั้งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ดีในห้องอบรม โดยมีการถ่ายโอนระหว่างระบบ thin client system และระบบประเภท Net-Boot ที่เรียกว่า “Phantosys” ซึ่งระบบทั้งสองประเภทนี้ได้สร้างความสะดวกสบายอย่างมากกับห้องอบรม ทำให้บุคคลทั่วไปและครูผู้สอนเชื่อว่าการนำ ICT มาใช้จะทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Public Security Bureau, Shanghai

หน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

ปัจจัยผลักดันการซื้อ: ต้องการการดำเนินการที่มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ, ข้อมูลมีความปลอดภัย, การติดตั้งระบบธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมีความว่องไงในการเปลี่ยนการใช้โปรแกรม

ขนาดของการใช้งาน: ลูกค้าที่ใช้ PC/NB ประมาณ 200 คน/เครื่อง

Main type of AP : ข้อมูล OA tool, R&D process, production line การกำกับดูแลความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่ายสาธารณะ เริ่มตั้งแต่ปี 2006 ที่ได้นำ “Phantosys” มาใช้ในการจัดการกับเครือข่ายของธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทมีความพึงพอใจมาก เพราะก่อนหน้านี้มีความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า แต่ก็ได้รับการแก้ไขจากการสร้าง Platform ที่สามารถตั้งรับ/ป้องกันการโจมตีได้อย่างรวดเร็วและในการดำเนอนการทดสอบระบบการรักษาความปลอดภัยจะไม่มีการปิดระบบหรือหยุดทำการแบบชั่วคราวทั้งในฮาร์ดแวร์ใหม่และเก่า

Shenzen Airport

ปัจจัยผลักดันการซื้อ: ต้องการการดำเนินการที่มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ, สามารถแก้ไข/ฟื้นฟูเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของการใช้งาน: ลูกค้าที่ใช้ PC/NB ประมาณ 100 คน/เครื่อง

Main type of AP: ระบบสื่อสารทางเดินอากาศสนามบินเซินเจิ้นเป็นสนามบินที่ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบการบินขั้นสูงเพราะเคยประสบปัญหาทางภัยพิบัติจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไปถึง 20 นาที แต่ตั่งแต่ที่ “Phantosys” ได้เข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง ระบบการบินที่ซับซ้อนนั้นก็สามารถดำเนินงานเป็นไปได้อย่างปกติ

สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02.938.4200-2 หรืออีเมล์ th-product@sysware.asia
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม: http://www.phantosys.com/

About the Author

Comments are closed.