Category Archives: FatPipe

Fatpipe

Fatpipe

นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน Network ทั่วโลก โดยเฉพาะเหล่าองค์กรใหญ่ๆที่มีความต้องการขั้นสูงในเรื่องนี้ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคุณในทุกๆด้านได้แล้ว การบริการก็ต้องเป็นที่หนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่ง FatPipe ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโซลูชั่นที่ครอบคลุมในเรื่องของ WAN Redundancy, High Speed, Fail-Proof Products และ โซลูชั่นจำพวก Add ons Read more »

เปิดตัว Fat Pipe ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อคุณ

เปิดตัว Fat Pipe ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อคุณ

FatPipe Networks™ ผู้คิดค้น ประดิษฐ์ พัฒนา ด้วยความชำนาญจึงเป็นผู้ถือถือสิทธิบัตรในเรื่อง Wide Area Network (WAN) ที่ซ้ำซ้อน, ความปลอดภัย และ WAN Optimization ทั้งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นที่เหนือกว่าที่อื่นๆ รวมถึงป้องกันความล้มเหลวใน WAN ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ Read more »