การป้องกันภัยคุกคามในระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ด้วย ObserveIT

การป้องกันภัยคุกคามในระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ด้วย ObserveIT

ระบบปฏิบัติการ Unix และ Linux ได้รับความนิยมในองกรค์เพิ่มขึ้น ด้วยความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน กรณีภัยคุกคามภายนอก Hacker สามารถเข้ามาในระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ผ่่นทาง internet อย่างไรก็แล้วแต่ ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ของคุณ ไม่ใช่ที่มาจากภัยนอกแต่เป็นภายใน

Read more »